Registrovat PřihlášeníCitát

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec

VoltaireCopyright © 2014 Edux, s.r.o. & Flosten & SOUPIS.cz