Jistě si při své práci i v běžném životě uvědomujete význam komunikace. Určitě si všímáte toho, kdy se Vám daří jednat s klienty s výsledkem, který jste si vytkli, a kdy ne. I my bychom se měli při každodenní komunikaci řídit starou pravdou, která praví, že nám „byly dány dvě uši a jedna ústa“. – Neboť efektivní komunikace je založena z velké části na naslouchání. Abychom se dozvěděli informace, které nás zajímají, měli bychom umět klást správné otázky. Teprve pak budeme schopni správně odpovídat.

Proto základní pokyn zní jinak: abychom dokázali podat informaci, kterou náš klient potřebuje a vyžaduje, musíme nejprve klást správné otázky a - naslouchat. Není přitom vůbec jednoduché tázat se tak, aby náš partner neměl dojem, že vyzvídáme, ale naopak, aby mu byl rozhovor s námi příjemný. Správná atmosféra je předpokladem otevřenosti. Ale „jen“ slova nejsou tím nejdůležitějším, stejný význam (možná větší) má náš tón hlasu, intenzita a rychlost řeči, jak se tváříme, jaká děláme gesta, jak stojíme.

Jste si vědomi toho, že i Vaše myšlení ovlivňuje komunikaci?
Pozitivní myšlení je základním předpokladem úspěšného jednání. Pokud se naučíte myslet kladně, budete tak i hovořit.  Způsob kladného uvažování je možné si nacvičit. Rovněž můžete nacvičit používání kladných otázek. Při úspěšné komunikace „je zakázáno“ používat negativní formulace typu: nechtěl byste, nedáte si, nemohu vám nabídnou... a výrazy s negativním obsahem (neštěstí, potíže,krize apod.).

Správným kladení otázek můžete dosáhnout cíle, který jste si vytkli, ale když komunikaci nebudete věnovat dostatečnou pozornost, můžete svou příležitost promarnit. Vaše rozhovory by neměly být nahodilé povídání s nejistým výsledkem. Obzvláště na pracovní rozhovory je třeba se připravit, promyslet je a procvičit .

Během našich kurzů se dozvíte jaké různé formy komunikace můžete využívat a prakticky si je vyzkoušíte. Naučíte se přizpůsobit různým situacím. Vhodně zvolené otázky Vám umožní dojednat obchod, přesvědčit partnera, že to, co mu nabízíme, je pro něj to nejlepší. Chcete se těmto dovednostem naučit? Přijďte, těšíme se na Vás! Chcete se inspirovat? Zkuste blog "Cesta k prospěšné změně".

Zdroj: EDUX, s.r.o.