Získat finanční dotaci z prostředků Evropské unie je jistě lákavou vidinou pro malé podnikatele i velké firmy či rozsáhlé samosprávné celky. Mnohé z nich však odrazují požadavky na administraci projektů či vykazování čerpání získaných financí. A nezáleží, zda jde o desítky tisíc či miliardy, nutná administratíva se v případě žádání dotace EU je nezbytná.

Tyto představy jsou možná oprávněné, nikoliv však nepřekonatelné. Máte-li smysluplný projekt, k jehož realizaci by dotace EU pomohla, případně si lámete hlavu, jak již získané prostředky správně účtovat a vykazovat, není nic snazšího než využít odborného školení připraveného vzdělávací společností EDUX, s.r.o.

Zkušená lektorka a auditorka Ing. Ivana Podhráská Vám pomůže překonat možná úskalí, vysvětlí nejasnosti a Vy se zbavíte mnoha někdy i zbytečných starostí.   Co pro to udělat? Navštívit stránky vzdělávací společnosti EDUX a přihlásit se na kurz "Vedení účetnictví při čerpání fiančních prostředků  z fondů EU" dne 14.3.2012 v době 9 - 14 hod.  nebo 11.4.2012 v Praze. Kurz je určen všem subjektů - právnickým osobám, příspěvkovým organizacím či neziskovým organizacím.

Zdroj: EDUX, s.r.o.