Motivační dopis by měl vysvětlit, proč se na místo hodíte právě Vy
V inzerátu někdy firma žádá kromě životopisu také motivační dopis. Jedná se o stručný dopis, který má zaměstnavateli vysvětlit motivaci uchazeče neboli proč se zájemce na vyhlašovanou pozici hlásí. Motivační dopis se někdy zaměňuje s průvodním dopisem, který – podle svého názvu – doprovází životopis, motivační dopis, případně další dokumenty na personální oddělení budoucího zaměstnavatele. V průvodním dopise se pouze sdělí, kdo se na jaké místo hlásí, co je součástí příloh, případně kontakt na uchazeče.

Motivace aneb Co mohu nabídnout navíc
Motivační dopis má strhnout pozornost k danému zájemci o místo. Má zaměstnavateli napovědět proč právě on se na místo hodí a co může firmě přinést. V motivačním dopise také sdělujeme, co můžeme firmě nabídnout my – nejenom své předpoklady, které samozřejmě odpovídají těm, které zaměstnavatel požaduje, ale další zkušenosti, znalosti či dovednosti, kterými disponujeme. Uchazeč zde navíc může říci, co od pozice očekává pro sebe, proč ho právě toto místo zaujalo i co se mu na firmě líbí. Pozor ale: zájem o to pracovat v dané firmě nesmí převážit nad zájmem projeveným o nabízené místo! (Aby z dopisu nevyplynulo, že uchazeč se mermomocí chce dostat do firmy a co bude dělat, je mu v podstatě jedno.).
Motivační dopis otevírá cestu k přijímacímu pohovoru, musí zaujmout, být osobní a neotřelý. Motivační dopis mohou psát také absolventi, případně budoucí absolventi. Ti sice nemohou nabídnout pracovní zkušenosti, ale naopak svým zájmem prozrazují svoji podnikavost a zájem o práci.

Formální pravidla, kterým psaní motivačního dopisu podléhá
Motivační dopis musí splňovat náležitosti běžného obchodního dopisu. V hlavičce je uvedeno datum a místo, odkud se píše, dále adresa firmy a jméno a příjmení konkrétního např. personalisty, k němuž odpovědi na inzerát směřují. V kolonce věc je dobré napsat např. Zájem o místo to a to.
Motivační dopis dále pokračuje oslovením, a to vždy v 5. pádu (čili Vážená paní Novotná, Vážený pane Neumanne, nikoli Neumann). V prvním odstavci se stručně sdělí, o jaké místo má uchazeč zájem a kde se s inzerátem, na nějž reaguje, setkal, případně od koho se o nabízeném místě dozvěděl. Druhý odstavec by měl zahrnovat jádro samotného sdělení neboli výčet kvalifikace, praxe nebo vzdělání, které mě upřednostňují před ostatními uchazeči.
Závěr dopisu tvoří rozloučení, např. formální S pozdravem nebo osobnější Těším se na osobní setkání. Následuje jméno a příjmení a kontaktní údaje (email, telefon apod.).
Motivační dopis by neměl přesáhnout jednu stranu A4, zpravidla stačí dva odstavce textu. Platí, že méně je více, upovídaný či emotivní list dojem rozhodně neudělá. Vhodné jsou krátké věty a přehledné členění. Pokud se dopis posílá e-mailem, posílá se přímo v těle zprávy a životopis se vloží jako příloha.
Stejně jako u psaní životopisu platí, že inspiraci a rady lze najít na internetu. Řada webových adres nabízí vzorový motivační dopis a podrobné instrukce, jak dopis stylizovat. Tyto návody lze využít jako vodítko, psaní je ale vždy na uchazeči samotném. Jen on zná svoji motivaci, proč se o nabízenou pozici zajímat.

zdroj: www.SOUPIS.cz