Proběhne druhý termín přijímacích zkoušek na 47 fakult
Termín: sobota 9. 2. 2008. Ukázka z testu Obecné studijní předpoklady.
Proběhnou také Národní srovnávací zkoušky pro žáky základních škol.

Národní srovnávací zkoušky (NSZ), podle kterých budou fakulty v tomto akademickém roce přijímat úspěšné uchazeče ke studiu, v sobotu dospějí ke svému druhému termínu. I tento termín konání proběhne ještě před uzávěrkou přihlášek ke studiu na VŠ, která je pro většinu oborů tradičně stanovena na poslední den v únoru. Oproti listopadovému termínu bude účast několikanásobně vyšší (viz příloha č. 1).  NSZ opět proběhnou na desítkách míst v ČR a SR (viz příloha č. 2).

Počet fakult, které budou v roce 2007/2008 přijímat uchazeče podle Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio, vzrostl na 47. V přepočtu na uchazeče to znamená, že zhruba 50 tisíc z nich letos bude NSZ absolvovat (celkový každoroční počet uchazečů o studium na VŠ v ČR se pohybuje mezi 120 – 130 tisíci).
Oproti listopadovému termínu proběhnou kromě většinou fakult požadované zkoušky Obecné studijní předpoklady také zkoušky Základy společenských věd a Anglický jazyk.

NSZ také pro uchazeče o studium na SŠ
Ve stejném termínu se konají také certifikované Národní srovnávací zkoušky pro uchazeče o studium na středních školách a víceletých gymnáziích (pro žáky 5., 7. a 9. tříd). Jsou organizovány na základě spolupráce společnosti Scio se stovkami středních škol v ČR. NSZ umožňují dětem seznámit se s atmosférou přijímacích zkoušek a podřídit přípravu na ně dosaženému výsledku a doporučení, které každý účastník obdrží. Účastníci obdrží certifikát s výsledkem zkoušky, který mohou využít například při odvolání.

Pokud máte zájem o reportáž z NSZ a NSZ pro žáky základních škol, níže najdete přímá místa konání a dobu vhodnou pro návštěvy. Prosíme, abyste nás o vašem zájmu uvědomili, abychom mohli návštěvu během zkoušek dohodnout s koordinátory v daných místech.
Kontakt: Bohumil Kartous, 607 727 370

zdroj: www.scio.cz