Pokud jste odeslali svůj životopis a podařilo se vám "prodrat" až k pozvánce na pracovní pohovor, vězte, že o vašem přijetí nerozhoduje jenom to, jak budete vystupovat, ale i to, jak nepodceníte přípravu.


 

 • Získání maximálního množství informací o společnosti, ve které se ucházíme o zaměstnání, o její podnikové kultuře, strategii firmy atd.
 • Získání informací o nabízeném zaměstnání (popis práce, požadované schopnosti, …)
 • Prohlédnout si zpětně svůj životopis, zda můžete odpovědět na vše co jste napsali
 • Uvědomte si své silné i slabé stránky a schopnosti
 • Pracovní pohovor Vás nesmí zaskočit, proto je potřebná příprava odpovědí na možné otázky, které budou s největší pravděpodobností kladeny
 • Součástí přípravy na pracovní pohovor je také včasný příchod – je vhodné dostavit se včas, nejlépe 5 minut před začátkem, ale rozhodně ne zase o mnoho dříve
 • Vhodně zvolené oblečení může Váš pracovní pohovor velice zlepšit. U mužů by to měly být dlouhé kalhoty a košile, ale oblekem rozhodně nic nezkazíte. U žen by to také mělo být přiměřené společenské oblečení. Jak muži, tak ženy však velmi často zapomínají na detaily jako jsou čisté boty.
 • Neopomeňte ani na svěží dech.
 • Připravte si také seznam lidí, kteří o Vás mohou poskytnout reference. Měli by to být Vaši nadřízení, kolegové nebo úzce spolupracující lidé z oboru.
 • Předem si zjistěte jak se dostanete do místa, kde se pohovor koná? Jak dlouho Vám bude trvat cesta?
 • Nezapomeňte na kopii svého životopisu a poznámkový blok.


  Zdroj: HYPERSTUDENT.CZ


Další články:

Jak se připravit na pracovní pohovor
Nejčastější otázky u pohovoru
Jak napsat životopis (Curriculum Vitae) v angličtině?
Jak napsat průvodní dopis? Dopis, který doprovází ostatní dokumenty
Jak napsat životopis s pomocí internetu?
Jak napsat motivační dopis, který Vám otevře cestu k přijímacímu pohovoru?