V průběhu listopadu míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 p. b. na 8,6 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 2,3 % na 506 640 a počet volných pracovních míst klesl o 3,9 % na 32 337.

K 30. 11. 2010 evidovaly úřady práce celkem 506 640 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet je o 11 479 vyšší než ke konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 poklesl o 2 269. Z tohoto počtu je 490 050 dosažitelných uchazečů o zaměstnání . Je to o 7 330 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je jejich počet nižší o 2 459 osob.

V průběhu listopadu bylo na úřadech práce nově zaevidováno 66 571 osob. Ve srovnání s minulým měsícem je to více o 12 847 osob a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to více o 1 935 osob.

Z evidence úřadů práce v listopadu odešlo celkem 55 092 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 3 952 osob méně než v předchozím měsíci a o 605 osob více než v listopadu 2009. Do nového zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 34 705 osob, tj. o 3 294 méně než v předchozím měsíci a o 869 více než v listopadu minulého roku, 20 387 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo 64 úřadů práce – nejvyšší nárůst byl v okresech Jeseník (o 18,4 %), Znojmo (o 13,8 %), Prachatice (o 12,6 %), Písek (o 11,7 %) a Břeclav (o 10,1 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 13 úřadů práce – nejvyšší pokles byl dosažen v okresech Plzeň město (o 1,5 %), Jablonec nad Nisou (o 0,7 %), Praha a Kladno (o 0,5 %).

Ke konci listopadu evidovaly úřady práce 256 358 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů je 50,6 %. V evidenci úřadů práce bylo 66 992 osob se zdravotním postižením, což představuje 13,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 30. 11. 2010 bylo evidováno 35 818 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 2 309 osob a ve srovnání s říjnem 2009 je nižší o 302 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podílejí 7,1 % (říjen 2010 – 7,7 %, listopad 2009 – 7,1 %).

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v listopadu úřady práce 141 135 uchazečům o zaměstnání, tj. 27,9 % všech osob vedených v evidenci (říjen 2010 – 25,9 %, listopad 2009 – 35,3 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 11. 2010 dosáhla 8,6 % (říjen 2010 – 8,5 %, listopad 2009 – 8,6 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 47 okresů, nejvyšší byla v okresech Jeseník (16,5 %), Most (15,9 %), Bruntál (15,8 %), Děčín (14,7 %) a Hodonín (14,2 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,8 %), Praha (3,9 %), Praha–západ (4,0 %) a Mladá Boleslav (4,6 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů vzrostla na 7,4 % a žen zůstala na 10,1 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v ČR v říjnu 2010 6,7 %. V ostatních zemích EU byla následující: EU27 9,5 %, Belgie 8,3 %, Bulharsko 9,2 %, Dánsko 7,5 %, Německo 6,3 %, Estonsko 15,5 % (září), Irsko 13,3 %, Řecko 11,9 % (červen), Španělsko 20,4 %, Francie 10,0 %, Itálie 9,3 %, Kypr 6,4 %, Lotyšsko 19,4 % (červen), Litva 17,8 % (září), Lucembursko 5,1 %, Maďarsko 10,6 %, Malta 6,2 %, Nizozemsko 4,3 %, Rakousko 4,5 %, Polsko 9,0 %, Portugalsko 11,1 %, Rumunsko 6,8 % (červen), Slovinsko 7,5 %, Slovensko 14,3 %, Finsko 7,4 %, Švédsko 7,5 %, Velká Británie 7,9 % (srpen). Podrobněji viz http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Úřady práce evidovaly k 30. 11. 2010 celkem 32 337 volných pracovních míst. Počet míst je nižší o 1 314 než v předchozím měsíci a o 587 menší než v listopadu 2009. Za měsíc listopad bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 16 416 pracovních míst a 17 730 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 15,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Děčín (56,9), Teplice (53,1), Karviná (51,8) a Prostějov (51,7). Ke konci listopadu evidovaly úřady práce 1 968 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 34,0 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 4 318, na jedno volné místo připadalo 8,3 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.