V průběhu října míra registrované nezaměstnanosti zůstala na 8,5 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání klesl na 495 161 a počet volných pracovních míst na 33 651.

K 31. 10. 2010 evidovaly úřady práce celkem 495 161 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet je o 5 320 nižší než ke konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 poklesl o 3 599. Z tohoto počtu je 482 720 dosažitelných uchazečů o zaměstnání . Je to o 4 631 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je jejich počet nižší o 1 556 osob.

V průběhu října bylo na úřadech práce nově zaevidováno 53 724 osob. Ve srovnání s minulým měsícem je to méně o 21 354 osob a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je to méně o 5 839 osob.
Z evidence úřadů práce v říjnu odešlo celkem 59 044 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Je to o 17 047 osob méně než v předchozím měsíci a o 2 571 osob méně než v říjnu 2009. Do nového zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 37 999 osob, tj. o 9 123 méně než v předchozím měsíci a o 172 méně než v říjnu minulého roku, 21 045 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 62 úřadů práce – nejvyšší pokles byl dosažen v okresech Domažlice (o 4,6 %), Písek (o 4,1 %), Rokycany (o 4,0 %), Rychnov nad Kněžnou (o 3,7 %) a Plzeň město (o 3,6 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo 15 úřadů práce – nejvyšší nárůst byl v okresech Český Krumlov (o 5,3 %), Jeseník (o 2,6 %), Znojmo (o 2,5 %) a Jindřichův Hradec (o 2,3 %).

Ke konci října evidovaly úřady práce 253 888 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů je 51,3 %. V evidenci úřadů práce bylo 65 267 osob se zdravotním postižením, což představuje 13,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 10. 2010 bylo evidováno 38 127 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 1 185 osob a ve srovnání s říjnem 2009 je vyšší o 172 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podílejí 7,7 % (září 2010 – 7,9 %, říjen 2009 – 7,6 %).

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v říjnu úřady práce 128 013 uchazečům o zaměstnání, tj. 25,9 % všech osob vedených v evidenci (září 2010 – 25,6 %, říjen 2009 – 34,9 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 10. 2010 byla 8,5 % (září 2010 – 8,5 %, říjen 2009 – 8,5 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 46 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,8 %), Bruntál (15,0 %), Děčín (14,2 %), Jeseník a Karviná (shodně 14,0 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,8 %), Praha a Praha–západ (shodně 4,0 %) a Mladá Boleslav (4,7 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů poklesla na 7,2 % a žen na 10,1 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v ČR v září 2010 6,9 %. V ostatních zemích EU byla následující: EU27 9,4 %, Belgie 8,7 %, Bulharsko 9,3 %, Dánsko 6,7 %, Německo 6,3 %, Estonsko 18,6 % (červen), Irsko 13,6 %, Řecko 11,9 % (červen), Španělsko 20,1 %, Francie 9,9 %, Itálie 8,0 %, Kypr 6,4 %, Lotyšsko 19,4 % (červen), Litva 18,3 % (červen), Lucembursko 4,9 %, Maďarsko 10,6 %, Malta 6,1 %, Nizozemsko 4,4 %, Rakousko 4,4 %, Polsko 9,1 %, Portugalsko 10,6 %, Rumunsko 6,8 % (červen), Slovinsko 7,1 %, Slovensko 14,4 %, Finsko 7,0 %, Švédsko 7,8 %, Velká Británie 7,9 % (červenec). Podrobněji viz http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
Úřady práce evidovaly k 31. 10. 2010 celkem 33 651 volných pracovních míst. Počet míst je nižší o 1 449 než v předchozím měsíci a o 2 152 menší než v říjnu 2009. Za měsíc říjen bylo na úřadech práce nově nahlášeno nebo uvolněno 16 380 pracovních míst a 17 829 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 14,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Děčín (55,7), Teplice (52,6), Prostějov (43,8) a Karviná (43,3). Ke konci října evidovaly úřady práce 2 108 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 31,0 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 137, na jedno volné místo připadalo 7,4 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.